Cách sử dụng phần mềm kế toán unesco

Trần Hoàng Ánh
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách ...
  • Bạn sẽ sở hữu ...
  • Bạn sẽ có được ...
  • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

Cách sử dụng phần mềm kế toán unesco

Nội dung khóa học

  • Bài 1: xem video phần mềm kế toán 64:57

Thông tin giảng viên

Trần Hoàng Ánh
2 học viên 1 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 4 phút
Giáo trình: 1 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC